เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

นางสาวพรรณสิริ แผ้วไพรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2562

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

นายไพโรจน์ อรรถอาภา รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต ดำเนินการโครงการสัมมนาเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือโคกทราย หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

นายไพโรจน์ อรรถอาภา รักษาการพัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต ดำเนินการโครงการสัมมนาเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือในหาน หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะทำงานการจัดเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือกวนกะละแมในงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โครงการสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่น (Provincial Star OTOP : PSO) ในการประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต

เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือประชาสัมพันธ์

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นอภ.และรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่2/2562