พช.ภูเก็ต : ร่วมเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือจิตอาสา ” เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาพื้นที่จัดพิธีทำน้ำอภิเษกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดฉลอง อ.เมืองภูเก็ต

@ภูเก็ต 30 มีนาคม 2562
เวลา 08.30 น.
นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
มอบหมายนายไพโรจน์ อรรถอาภา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือจิตอาสา ” เกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาพื้นที่จัดพิธีทำน้ำอภิเษกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดฉลอง อ.เมืองภูเก็ต โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
ผู้นำ อช. / อช. ประชาชนและมวลชนจิตอาสา ในพื้นที่ ได้เข้าร่วมเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ
#WE❤CD PHUKET

(Visited 1 times, 1 visits today)