นายประทิ่น เขียวผุด พัฒนาการอำเภอถลาง เลขานุการการประชุม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@ภูเก็ต : พช.ถลาง 15 กุมภาพันธ์ 2562
นายประทิ่น เขียวผุด พัฒนาการอำเภอถลาง เลขานุการการประชุม
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยนายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง มอบหมายให้ นางอรนงค์ ทิมบัว ปลัดอำเภอ (หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอถลาง

(Visited 1 times, 1 visits today)